CVVZ Šumperk – Společnou cestou

Čtvrtek 16.11­.2017 – Neděle 19.11.2017

CVVZ se v Šumperku připravuje podruhé, poprvé zde úspěšně proběhla již v roce 2012. Pod záštitou šumperského starosty a hejtmana Olomouckého kraje ji ve spolupráci s několika dětskými organizacemi zorganizovala Česká tábornická unie – Jesenická oblast. Zkušený tým ve stejném složení nyní připravuje CVVZ, která se bude konat v roce 2017.

V rámci programu a nabídky seminářů se chceme více zaměřit na problematiku dětské kriminality a také na otázku, jak velký vliv mají dětské oddíly a organizace na výchovu dětí, formování jejich osobnosti a budoucí uplatnitelnosti v životě. Některá témata budou součástí malé „konference“, která proběhne v pátek a bude přístupná všem účastníkům CVVZ.

Ke spolupráci na přípravě CVVZ oslovíme další dětské organizace v regionu, od čehož si slibujeme trvalejší prohloubení komunikace mezi místními organizacemi.

V rámci doprovodného programu zprostředkujeme mimo jiné několik cestovatelských přednášek o zahraničních i domácích cestách a naším cílem je také více představit účastníkům šumperský region a především krásu Jeseníků. Připravujeme exkurze a výlety k zajímavým turistickým cílům v okolí.