Konference

V rámci CVVZ uspořádáme malou „konferenci““, která proběhne v pátek a bude přístupná všem účastníkům CVVZ. Šestice přednášek zazní v prostorech šumperského kina Oko.


  • Jan BURDA – Výchova nebo výplň volného času? 

Přednáška přinese zamyšlení nad tím, jak vlastně působíme na děti. Ať už chceme nebo ne, tak jsme pro děti vzorem a máme vliv na jejich výchovu. Jak moc si to uvědomujeme? Přemýšlíme o tom? A co je třeba v dnešní době u dětí rozvíjet?


  • Mgr. Petr SOJÁK, Ph.D. – Agrese je OK, aneb jak pracovat s agresivitou dětí

Přednáška umožní vhled do problematiky agresivity dětí. Agresivní chování je zpravidla u dětí běžné a normální. Ve výchovném procesu je potřeba naučit děti s agresí pracovat, brzdit, či přesměrovat. Kdy by nás mělo některé z projevů agrese znepokojit? Jak se s agresí u dětí pracuje? Kde agresivita dětí vzniká a proč?


  • MgA. Martin HAK – ŘEMESLO VYPRAVĚČŮ aneb V příběhu je síla!

Podíváme se na to, co je a co není Storytelling a jak takový akt živého vyprávění obecně vypadá. Lehce podumáme o tom, k čemu a v jakých oblastech může být práce vypravěče dobrá.


  • Aleš SEDLÁČEK – Aktuální legislativní problémy při práci s dětmi a mládeží a vyjednávací role ČRDM

V rámci 45 minut prolétneme aktuální dění v legislativní oblasti, týkající se práce s dětmi a mládeží. Jak je to s omezováním táborů u vody, s povinností vyvěšovat závěrkové dokumenty, se spolkovým rejstříkem, s odpovědností za očkování dětí, přijatých na zotavovací akci? Jak mohou vedoucím pomoci kvalifikace dle NSK? Jak to dopadlo se zákonem o dobrovolnictví, kofinancování dobrovolnickou prací? Rád se dozvím i o vašich aktuálních problémech a pokusím se přispět k jejich řešení.

  • Mgr. Pavel KRAEMER, Ph.D. – Intuitivní pedagogika a osobnostní rozvoj

Pro Intuitivní pedagogiku je nejdůležitější osobnostní rozvoj učitele. Pokud se učitel posouvá ve vnímání sama sebe a pracuje na svém emočním a myšlenkovém rozvoji, nepotřebuje podrobné metodiky, bude učit více a více intuitivně. Tento směr se v osmdesátých letech začal rozvíjet ve Švédsku ve svobodné škole Solvik, kterou založil hudební skladatel a terapeut Par Ahlbom. Se svými kolegy se hlouběji ponořil do podstaty dětství, začal rozvíjet intuitivní pohybové hry, a spolu s Iris Johansenovou umění autentické komunikace. V přednášce se dozvíte o švédských zkušenostech a o tom, jak v tomto duchu pracovat sami na sobě.


  • Petr „Jezevec“ POUCHLÝ – Učiňme vzdělávání hrou

Cest, jak pracovat s žáky v hodinách hravou a interaktivní formou, jsou desítky, stejně jako designu celoročního vzdělávání a zapojení do školních aktivit. Podíváme se některé drobné triky, nakousneme možnosti složitějšího designu a okoukneme příklady z praxe. Má to smysl pedagogický i lidský. Bavit to totiž může nejen žáky, ale i vás. Ukážu vám cestu ke škole hrou.