Přiložené soubory:

doris_logo (png)

zpět

SVČ Doris je dalším pořadatelem CVVZ

Šumperské Středisko volného času Doris se přidalo do kruhu pořadatelů letošní šumperské CVVZ.

Hlavní náplní tohoto střediska je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 170 zájmových útvarech – kroužcích. Např. tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd.

Středisko dále pořádá akce pro veřejnost, debaty, přednášky, provozuje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a připravuje letní tábory, soustředění kroužků či různé expedice.

Zároveň provozuje velmi známé Středisko ekologické výchovy Švagrov, které je považováno za jedno z nejlepších středisek ekologické výchovy v České republice.

SVČ Doris nám poskytne své prostory pro pořádání některých programů, odborné lektory a další pomoc, jež bude vítaná při přípravě CVVZ.